Pobieranie danych z tachografu cyfrowego

  • co najmniej raz na 3 miesiące
  • natychmiast przed trwałym bądź okresowym przekazaniem pojazdu innej osobie lub firmie
  • w sytuacji, gdy tachograf jest uszkodzony, ale pobranie danych jest możliwe
  • dla celów administracyjnych w ciągu 7 dni;

Pobieranie danych z karty kierowcy

  • co najmniej raz na 28 dni,
  • przed opuszczeniem przez kierowcę dotychczasowego miejsca pracy,
  • w przypadku stwierdzenia utraty ważności karty
  • dla celów administracyjnych w ciągu 7 dni;

Czytniki do tachografów cyfrowych oferowane przez nasz serwis

  • OPTAC
  • DIGIDOWN