• diagnostyka komputerowa Jaltest, Wabco,
  • naprawy instalacji elektrycznych,
  • regulacja świateł.
samochody ciężarowe:
  • sprawdzenie klimatyzacji (Zakres czynności: sprawdzenie ilości czynnika, kontrola wydajności sprężarki, sprawdzenie szczelności układu freonowego, kontrola stanu i czystości skraplacza, sprawdzenie pracy wentylatora skraplacza, sprawdzenie drożności układu skroplin) 80 zł netto
  • przegląd klimatyzacji (uzupełnienie, sprawdzenie stanu układu, sprawdzenie szczelności, uzupełnienie, odgrzybienie, wymiana filtra) od 250 zł* netto
  • uzupełnienie czynnika chłodzącego od 80 zł netto (za 100g czynnika)
  • uzupełnienie czynnika + odgrzybienie od 180 zł* netto (za 100g czynnika)
* w zależności od modelu pojazdu

Ponadto oferujemy: