Biascan Sp. z o.o. Siedziba główna
15-621 Białystok
ul. Serwisowa 13

tel. +48 85 654 67 67
fax. +48 85 654 67 67 w 14
e-mail: bialystok.serwis

Oddział Biała Podlaska
21-500 Biała Podlaska
ul. Białka 83

tel. +48 83 343 59 21
fax.+48 83 343 59 16
e-mail: bialapodlaska